LOONBEDRIJF DE CLERCQ YVES - Grond- en afbraakwerken

Hier  geven we u graag een beschrijving van wat we u allemaal kunnen aanbieden met ons uitgebreid en goed onderhouden machinepark. Kijk ook eens naar ons fotoalbum, waar u ons materieel kan bewonderen.

Algemene grondwerken

Bij ons kan u terecht voor uitgraven en ophogingen van gronden, evenals aanleg en bouwrijp maken van terreinen.
Dit zowel voor particulier als aannemers en dit aan een correcte prijs!

algemene grondwerken

Omgevingswerken

Onder omgevingswerken wordt bij ons verstaan :

  • het uitbreken van verharde ondergrond, zoals terrassen, opritten en parkings.
  • Terreinen voorzien van afwatering
  • Rooien van bomen en begroeiing, uitgraven van van wortels, etc.

Na afbraak, kan steeds het terrein op gewenste hoogte en het gevraagde profiel gelegd worden.

omgevingswerken

Afbraakwerken

Bij ons kan u terecht voor geheel of gedeeltelijk afbreken van woningen en bijgebouwen. Dit zowel voor particulier als aannemers.

Bij ons worden alle sloopmaterialen selectief afgevoerd naar erkende stort- en/of verwerkingsinstallaties.

afbraakwerken

Riolerings- en funderingswerken

  • Aanleggen van nodige riolering in en rond gebouwen.
  • Graven van funderingen
  • Plaatsen van regenputten, septische putten, zuiveringsinstallaties en pompinstallaties
  • Etc.
rioleringswerken en fundering

Alles gebeurt bij ons binnen de afgesproken tijd, volgens afspraak, op een kwaliteitsvolle manier en alles is steeds netjes opgeruimd!