Grondwerken en afbraakwerken | De Clercq Yves

Bij ons kan u voor volgende zaken terecht:

  • Grondwerken
  • Riolerings- en funderingswerken
  • Sloopwerken / afbraakwerken
  • Nivelleringswerken
  • Plaatsen van citernen, mazouttanks, septische putten en regenputten
  • Verhuur van kranen

Wij zijn vooral werkzaam in Oost- als West-Vlaanderen. Dit zowel voor bedrijven als particulieren.