Loonbedrijf De Clercq Yves - Grondwerken en afbraakwerken | Kraanwerken - graafwerken

Voor de grondwerken richten wij ons vooral op tuinaannemers, particulieren, bouwbedrijven en aannemers, die voor een bepaalde periode een graafkraan nodig hebben, dit zowel in Oost- als West-Vlaanderen.

Diensten die wij u kunnen aanbieden:

  • Bouwrijp maken van terreinen, zoals verwijderen van bomen en struiken, …
  • Niveleren van terreinen, loodsen, opritten, …
  • Plaatsen van citernen, rioleringen, mazouttanks, septische en regenputten
  • Uitgraven en leggen van funderingen
  • Gedeeltelijk of volledige afbraak van gebouwen of bijgebouwen
  • Verhuur van kranen
  • Uitgraven en reinigen van grachten
  • Uitgraven van kelders, zwemvijvers, …
  • Aanleggen van taluds
  • Plaatsen van keerwanden of betonelementen