Transport - Yves De Clercq

Mesttransport

Heeft u mest dat vervoerd moet worden? Loonbedrijf De Clercq is professioneel ingericht voor het transporteren van dierlijke mest en overige vloeibare agrarische producten. Het transport kan gebeuren met een tandem als 3-asser. Als erkende mestvervoerders zijn wij erkend door de Vlaamse overheid voor alle mesttransport, zowel voor vloeibare als vaste mest. Al ons materieel is officieel erkend en is uitgerust met een AGR-GPS-systeem.

mesttransport

Dumpertransport

Wij beschikken over een tandem dumper en een 3-asser containersysteem. Deze worden vooral ingezet voor vervoer van aarde, steenslag, puin, etc.

Belangrijk is te weten dat wij volledig in orde zijn met eurovignet, wegentaks, vervoersvergunning.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor prijsofferte!

tandem-dumper-record
transport-dumpertransport

Watertransport

Wij zorgen voor het verwijderen van water op bouwwerven.
Maar er kan ook water open gespreid worden in droge periodes, zowel op werven als in landbouwteelten.

transport-watertransport
water spreiden